شرکت حسابداری در منطقه ازاد اروند آبادان و خرمشهر

شرکت حسابداری خبرنامه واقع در منطقه آزاد اروند در صورت تمایل شما اقدام به   بررسی اسناد شما کرده و خدمات ذیل را به شما ارائه می دهد. همچنین کارشناسان ما با ارائه مشاوره به شما عزیزان در طول سال مالی تمامی اخبار و قوانین جدید مالیاتی و تامین اجتماعی و معافیت های مالیاتی را در اختیار شما قرار می دهد .

خدمات حسابداری شامل موارد زیر می باشد .

  • ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
  • ارسال لیست مالیات بر حقوق اداره مالیات
  • ارسال معاملات فصلی
  • ارسال ارزش افزوده
  • ثبت اظهارنامه مالیاتی
  • تحریر دفاتر روزنامه و کل
  • دفاع و پیگیری های بعدی پروند شما

هزینه مربوط به حسابداری و خدمات مذکور 0.06 کل مبلغ شناسایی شده در اظهارنامه سالیانه شما می باشد.

مثلا در صورتی که درامد شناسایی شده شما در سال 95 مبلغ 100.000.000 تومان شود هزینه حسابداری شما 600000 تومان می شود

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند فقط با 350000 تومان در 7 روز و بی نیاز به سوء پیشینه